Tlačové správy

Global Consulting Program 2014

V sobotu 24. mája 2014 odštartoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave už 4. ročník úspešnej letnej školy GLOBAL CONSULTING PROGRAM. Počas obdobia 2 týždňov budú zmiešané slovensko-americké tímy študentov z EU v Bratislave (SR), Ohio University (USA), University of Wisconsin La Crosse (USA) a z Oklahoma State University (USA) riešiť reálne projekty pre úspešné slovenské ...

viac »

Ekonomická univerzita udelila čestný doktorát José Manuelovi Barrosovi

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor honoris causa José Manuelovi Barrosovi, predsedovi Európskej komisie. Čestný titul si prevzal v pondelok 28. apríla 2014 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk jej rektora Rudolfa Siváka počas slávnostného zasadania Vedeckej rady EU v Bratislave, rozšíreného o vedeckú radu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

viac »

Udelenie Doctor honoris causa Jose Manuelovi Barrosovi

Ekonomická univerzita v Bratislave udelí dňa 28. apríla 2014 titul Doctor honoris causa EU v Bratislave José Manuelovi Durãovi Barrosovi, predsedovi Európskej komisie Titul Dr. h. c. udeľuje univerzita na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady významným osobnostiam, ktoré svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to ...

viac »

Na pracovnom veľtrhu Deň absolventov na Ekonomickej univerzite v Bratislave firmy ponúkali stovky pracovných miest pre študentov

„Vítame tento druh veľtrhov, pretože nám pomáhajú zacieliť našu ponuku priamo na študentov absolventských ročníkov, ktorých potrebujeme,“ hovorí Barbora Okruhľanská, Academic Program Coordinator spoločnosti SAS.

viac »

Deň absolventov 2014

Ekonomická univerzita v Bratislave pomáha rôznymi aktivitami absolventom a študentom univerzity vo väzbe na ich uplatnenie na trhu práce. Takouto aktivitou je aj Deň absolventov, ktorý sa uskutoční 1. apríla 2014 od 8.30 h v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave.

viac »