REKTOROM EKONOMICKEJ UNIVERZITY BUDE FERDINAND DAŇO

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolil 20.11.2014 kandidáta na nového rektora. Stal sa ním súčasný prorektor pre vzdelávanie Ferdinand Daňo. Vo funkcii rektora tejto najvýznamnejšej univerzity s ekonomickým a manažérskym zameraním na Slovensku vystrieda Rudolfa Siváka, ktorého druhé funkčné obdobie sa skončí 31. januára 2015.

Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. je od roku 2007 prorektorom EU v Bratislave pre vzdelávanie a štatutárnym zástupcom rektora. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom Obchodnej fakulty, na ktorej predtým šesť rokov pôsobil ako prodekan. Je členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity a vedeckých rád ďalších univerzít na Slovensku aj v Českej republike.

„Vážim si dôveru, ktorú som dostal. Ako budúci rektor Ekonomickej univerzity chcem nadviazať na prácu a projekty, ktoré univerzita rozvíjala počas uplynulých rokov a ktorých úspešné zavŕšenie považujem za podmienku jej ďalšieho napredovania. Ide predovšetkým o proces komplexnej akreditácie a medzinárodnej akreditácie, ktorý je v slovenských podmienkach unikátny. Jeho výsledkom bude ďalšie zvýšenie medzinárodnej prestíže a akceptácie EU v Bratislave v zahraničí, ďalšie skvalitnenie výučby, nové možnosti pre mobilitu študentov, doktorandov a učiteľov, ako aj pre rozvoj výskumu a medzinárodnej spolupráce,“ povedal Ferdinand Daňo.

„Som presvedčený, že profesor Daňo bude ďalej rozvíjať jednotlivé činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Verím, že jeho osoba je zárukou napĺňania poslania univerzity tak vo vzťahu k študentom, doktorandom, všetkým zamestnancom, ako aj z hľadiska spolupráce s praxou a so zahraničím,“ skonštatoval Rudolf Sivák.

Kandidát na rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave bol zvolený v prvom kole na funkčné obdobie od 1. februára 2015 do 31. januára 2019 z troch navrhnutých kandidátov na rektora. Z celkového počtu 39 členov Akademického senátu získal 35 hlasov, čo je 90%. Do funkcie ho menuje prezident Slovenskej republiky.

« späť