Naučíme seniorov brániť sa nekalému marketingu. Bratislavská Business School otvára Univerzitu tretieho veku

Ako bežných ľudí ovplyvňuje marketing a ako sa nedať nalákať na zdanlivo výhodné ponuky obchodníkov? Aj na tieto otázky dostanú seniori odpovede počas štúdia na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorej prvý ročník začína  v októbri.

V dvoch študijných odboroch, a to Marketing z opačného pohľadu – ako nás, bežných ľudí, ovplyvňuje marketing a Medzinárodný cestovný ruch a klient, budú mať študenti možnosť získať množstvo praktických informácií a vedomostí, ktoré im poskytnú vysokoškolskí pedagógovia EU v Bratislave aj odborníci priamo z praxe. „Dnes, kedy sú mnohí seniori obeťou nekalých obchodných praktík, je potreba rozvoja ich vedomostí v oblasti ekonómie veľmi aktuálna. Som veľmi rád, že sa nám podarilo naštartovať projekt Univerzity tretieho veku a verím, že sa stretne s pozitívnou reakciou nielen medzi jej budúcimi absolventmi, ale aj ich rodinami“ skonštatoval Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity.

Študijný odbor Marketing z opačného pohľadu ponúkne obraz o marketingových pratikách (či už férových, ale aj tých nekalých) a naučí seniorov zhodnotiť výhodnosť ponuky a rozoznať, čo všetko vplýva na ich či už správne, alebo nesprávne nákupné rozhodnutie. Pomôže im tiež lepšie sa orientovať v spleti zdanlivo výhodných ponúk na kúpu tovarov a služieb.

Študijný odbor Medzinárodný cestovný ruch je ušitý na mieru študentom, ktorí obľubujú cestovanie. Získajú nielen množstvo poznatkov o aktuálnych trendoch v medzinárodnom cestovnom ruchu, ale aj schopnosť kreatívne posúdiť hodnotu ponuky a súvislostí, ktoré vyplývajú z jednotlivých ekonomických faktorov oplyvňujúcich tento trh.

Gestorom Univerzity tretieho veku bude Bratislavská Business School (BBS), ktorá je samostatným organizačným celkom EU v Bratislave. „Záujemcom o štúdium sme náš projekt predstavili aj počas dňa otvorených dverí. Veľmi nás potešili pozitívne reakcie na zvolené témy a obsahovú náplň študijných odborov, ktorú prezentovali ich gestori. Už dnes evidujeme záväzné prihlášky a očakávame, že záujem bude pokračovať,“ povedala Alica Tibenská, riaditeľka BBS.

Štúdium na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave je určené uchádzačom starším ako 50 rokov. V jednom akademickom roku absolvujú spolu 14 sústredení v celkovom rozsahu 42 vyučovacích hodín. Po absolvovaní dvojročného štúdia im bude na slávnostnej promócii odovzdaný certifikát ako doklad o ukončení Univerzity tretieho veku.

Záväznú prihlášku nájdu uchádzači na webe www.euba.sk/utv . Potrebné informácie získujú aj na kontaktoch 02/5930 2112, 02/5930 2103, e-mail: utv.bbs@euba.sk, prípadne osobne v bratislavkom sídle BBS na Palisádach 22.

« späť