Rektorovi EU v Bratislave udelili čestný doktorát

Rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfovi Sivákovi bol 19. decembra 2013 v Poľsku udelený čestný titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.) Ekonomickej univerzity v Krakove za osobný prínos k rozvoju spolupráce oboch univerzít, ako aj spolupráce fakúlt, hlavne Národohospodárskej fakulty a Fakulty ekonómie a medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Krakove.

Rudolfa Siváka ocenili aj za pedagogickú činnosť na krakovskej univerzite, podporu spolupráce na spoločných vedeckovýskumných projektoch oboch univerzít, najmä v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie a za osobnú účasť na nich.

„Udelenie titulu Doctor honoris causa považujem za veľkú česť nielen pre mňa osobne, ale aj pre Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a pre univerzitu ako takú. Tešia ma výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť za desaťročia spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Krakove. Patrí medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie v Poľsku a verím, že sa nám bude aj v budúcnosti dariť rozvíjať vzťahy s touto univerzitou“, povedal Rudolf Sivák.

Udelenie čestného doktorátu navrhla Vedecká rada Fakulty ekonómie a medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Krakove. Rektor Andrzej Chochół ho odovzdal Rudolfovi Sivákovi na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady a senátu univerzity.

Tento rok ide už o druhé vysoké ocenenie rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave. V máji udelil prezident Poľskej republiky profesorovi Sivákovi štátne vyznamenanie „Kryż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej“ za rozvoj spolupráce medzi Poľskom a Slovenskou republikou v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu.


19. 12. 2013

« späť