Reality - záverečná prezentácia výsledkov projektu

Ekonomická univerzita v Bratislave je koordinátorom medzinárodného projektu Reality - Research Cooperation of European and Latin American Universities in Innovation Technologies, financovaného s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus Mundus (2012 – 2014).

Cieľom projektu je v praxi overiť inovatívne modely medzinárodnej univerzitnej spolupráce založenej na „znalostnom trojuholníku“ a vytvoriť podmienky pre rozvoj   udržateľných   vzťahov  medzi šiestimi univerzitami z Európskej únie (Ekonomická univerzita v Bratislave, Viedenská univerzita ekonómie a obchodu, Viedenská technická univerzita, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita v Granade) a významnou univerzitou z Latinskej Ameriky - Technologický Inštitút  Monterrey, Mexiko.

„Ekonomická univerzita v Bratislave už dlhodobo spolupracuje s Technologickým Inštitútom Monterrey a úspešne rozvíja vzťahy aj s ďalšími univerzitami z krajín Latinskej Ameriky, najmä s Argentínou a Brazíliou. Výsledkom tejto spolupráce je zvýšenie počtu medzinárodných výmenných pobytov študentov, spoločné vzdelávacie projekty a pripravované spoločné výskumné projekty“ uviedol Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave.

Záverečná prezentácia výsledkov projektu Reality sa uskutoční 19. júna 2014 o 14.00 h v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasti predstaviteľov diplomatického zboru krajín Európskej únie a Latinskej Ameriky.


« späť