VÁCLAV KLAUS: ČAKAL SOM SLOBODNEJŠIU EKONOMIKU

Komunizmus nebol porazený, rozpadol sa sám. Politický systém sa zmenil jednoducho, no ekonomická transformácia sa musela urobiť radikálne. Nemali by sme však porovnávať realitu pred 25 rokmi s tým, čo máme teraz. To sú niektoré zo záverov prednášky českého exprezidenta a bývalého federálneho ministra financií Václava Klausa na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

„Ak sa chceme pozrieť na udalosti z novembra 1989, nemali by sme ich vnímať ako jednorazovú udalosť. Analyzovať treba celých 25 rokov a čo sme z tohto unikátneho zvratu dokázali vyťažiť,“ upozornil Václav Klaus. Vo svojom vystúpení zhrnul proces transformácie politického a ekonomického systému. „Politická transformácia sa ukázala relatívne jednoduchou. Potrebovala len liberalizáciu prístupu na politický trh. Ekonomická si vyžadovala budovanie nových inštitúcií a celého inštitucionálneho rámca. Stará ekonomika sa musela radikálne zmeniť, čo si vyžadovalo rýchlosť.“ Ako však dodal, tieto zmeny nepriniesli taký výsledok, ako očakával. „Ja som si myslel, že ekonomika bude slobodnejšia, že v nej bude menej zásahov zo strany štátu.“

Klaus sa dotkol aj zmien v politickej mape, ktorá nastáva v Českej republike. Napríklad v súvislosti s komunálnymi voľbami poukázal na nárast počtu nezávislých kandidátov. „To pre mňa znamená deštrukciu politického systému. Dochádza k odklonu od ideových stretov, vzniku rôznych kvázi nestrán, nastoľovaniu zástupných tém. A silnie tlak Európskej únie,“ tvrdí český exprezident. „Europeizmus podceňujeme a neberieme ho vážne. Nikto si napríklad nevšimol, že už dva týždne platí v EÚ zmena hlasovacích pomerov, kedy váha hlasu štyroch najväčších krajín únie presiahla 50 percent. EÚ musí prejsť nie parciálnymi zmenami, ale systémovou zmenou. Niečím takým, čo sme pred 25 rokmi museli urobiť my.“

Pre Václava Klausa je Ekonomická univerzita jeho alma mater, keďže je nositeľom jej najvyššieho akademického titulu doctor honoris causa. „Tohto čestného doktorátu si naozaj veľmi vážim,“ povedal Václav Klaus, ktorý pri príležitosti jeho štvrtkovej prednášky v rámci konferencie Ekonomická teória a ekonomická realita 2014 prevzal z rúk rektora Ekonomickej univerzity Rudolfa Siváka aj medailu za rozvoj ekonomickej teórie a spolupráce s EU v Bratislave. „Verím, že profesor Klaus príde na univerzitu aj v budúcnosti na ďalšie zaujímavé prednášky a diskusie. Dvere univerzity boli a budú pre neho vždy otvorené,“ skonštatoval Rudolf Sivák.

« späť