Ekonomická univerzita sa priblížila k medzinárodnej akreditácii

Ekonomická univerzita v Bratislave absolvovala dôležitý test pripravenosti na udelenie medzinárodnej akreditácie. Tá by mala priniesť ďalšie skvalitnenie výučby a výskumu, všeobecnú akceptáciu diplomu univerzity v zahraničí, ale aj rozšíriť možnosti spolupráce EU v Bratislave s poprednými svetovými univerzitami.

Od 16. do 17. apríla sa vedenie univerzity a jej pedagógovia stretli s prof. Dušanom Mramorom, ktorý je mentorom EU v Bratislave v akreditačnom procese. „Som veľmi rád, že Ekonomická univerzita urobila počas uplynulých dvoch rokov významný pokrok v plnení požadovaných kritérií. Samozrejme ju v nasledujúcom období čaká ešte veľa práce, som však optimista a verím, že výsledkom našej spoločnej snahy bude úspešné zavŕšenie akreditačného procesu,“ skonštatoval Dušan Mramor, ktorý stojí na čele Ekonomickej fakulty Univerzity v Ľubľane a okrem iného pôsobil aj ako minister financií Slovinskej republiky.

Medzinárodná akreditácia, ktorú udeľuje AACSB International - prestížna agentúra na akreditáciu kvality vysokých škôl v oblasti ekonómie a manažmentu ("business schools") sídliaca v Tampa, Florida, USA. Od uchádzačov vyžaduje zladenie všetkých procesov so štandardmi, ktoré sú prísne kontrolované a ich držitelia ich musia neustále dokladovať. Okrem náročných kritérií, ktoré sa týkajú nastavenia podmienok vyučovacieho procesu či výskumu, musia prísnymi hodnoteniami prejsť aj všetci pedagógovia, ktorí na univerzite pôsobia. Celý proces, ktorého výsledkom je udelenie akreditácie, preto trvá niekoľko rokov.

„V súčasnosti sa nachádzame v polovici našej cesty. Na jej konci by sa Ekonomická univerzita v Bratislave mala zaradiť do klubu škôl, ktoré garantujú svojim absolventom najvyššiu kvalitu vzdelávania porovnateľnú s inými poprednými univerzitami vo svete. Na Slovensku je to zatiaľ unikátny projekt a verím, že aj vďaka stretnutiam s profesorom Mramorom sme sa opäť posunuli dopredu,“ povedal Rudolf Sivák, rektor EU v Bratislave.

Ekonomická univerzita už v súčasnosti buduje vzťahy s partnerskými vysokými školami v zahraničí. Jej študenti majú možnosť získať dvojité diplomy napríklad od Trent University v britskom Nottinghame, či od univerzít v Halle alebo v Grenoble. Každoročne stovky študentov majú možnosť absolvovať študijné pobyty v zahraničí, pričom na samotnej univerzite pôsobí niekoľko desiatok zahraničných pedagógov a vyučuje sa viac ako 80 predmetov v cudzom jazyku. Na základe memoranda podpísaného medzi EU v Bratislave a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj majú doktorandi univerzity možnosť absolvovať odbornú stáž v sídle OECD v Paríži.

« späť