SLÁVNOSTNÝ KRST SLOVNÍKA ZNALOSTNEJ EKONOMIKY

Dňa 22.6.2011 o 13:00h sa v spoločenskej miestnosti budovy rektorátu Ekonomickej univerzity v Bratislave (Výučba II) uskutoční slávnostný krst Slovníka znalostnej ekonomiky

Slovník vychádza ako príspevok autorského kolektívu k  70. výročiu vzniku predchodkyne Ekonomickej univerzity v Bratislave s cieľom zosystematizovať a vysvetliť termíny súvisiace s formovaním znalostnej ekonomiky.

« späť