Otvárame študentom dvere ku kariére

Ekonomická univerzita v Bratislave pomôže absolventom a študentom rýchlejšie si nájsť uplatnenie na trhu práce. Už 18. a 19. októbra 2011 sa na jej pôde na Dolnozemskej ceste v Bratislave uskutoční veľtrh práce a kariérneho poradenstva „Kariérna cesta“.

Dvojdňové podujatie organizované Kariérnym centrom EUBA má cieľ sprostredkovať jeho návštevníkom atraktívne pracovné príležitosti, študijné pobyty, stáže, granty, jazykové pobyty a brigády. Určené nie je len študentom a absolventom Ekonomickej univerzity, ale zúčastniť sa ho môžu aj mladí ľudia z iných vysokých škôl na Slovensku.

„Za svoje poslanie považujeme nielen poskytovať našim študentom čo najkvalitnejšie vzdelanie, ale chceme im aj pomôcť pretaviť nadobuduté poznatky do ich ďalšieho života a praxe. Veľtrh Kariérna cesta z tohto dôvodu považujem za výnimočnú príležitosť získať priamo na pôde Ekonomickej univerzity mnohé užitočné kontakty a ponuky, ktoré im otvoria cestu k úspešnej kariére. Množstvo zaujímavých informácií dostanú aj na prednáškach, ktoré budú súčasťou veľtrhu a na ktorých predstavitelia významných spoločností poskytnú svoj pohľad na požiadavky kladené na abolventov zo strany praxe,“ skonštatoval rektor Ekonomickej univerzity prof. Rudolf Sivák.

Návštevníkom veľtrhu budú k dispozícii zástupcovia mnohých významných firiem pôsobiacich na Slovensku - IBM, O2, PwC, Johnson Controls, Deloitte, Dell, Grafton Recruitment a ďalších. Generálnym partnerom veľtrhu je spoločnosť Henkel Slovensko.

Okrem ponuky pracovných príležitostí budú mať odborníci z praxe viacero prednášok a workshopov, na ktorých sa študenti dozvedia zaujímavé informácie potrebné pri ich ďalší profesný a kariérny rast.

„Už roky aktívne spolupracujeme s Ekonomickou univerzitou a mnohí jej absolventi úspešne rozvíjajú svoju kariéru v IBM. Takáto spolupráca umožňuje prispôsobovať profil absolventov potrebám trhu a rozvíjať u študentov ekonomického smeru praktické skúsenosti, ako napríklad využívanie analytických nástrojov v rozhodovaní,” povedal Branislav Šebo, generálny riaditeľ IBM Slovensko.

Rektor Ekonomickej univerzity prof. Rudolf Sivák je presvedčený, že hoci ide o prvý ročník veľtrhu „Kariérna cesta“ tento sa stane neodmysliteľnou súčasťou pravidelných aktivít univerzity aj v budúcnosti „Verím, že budúci týždeň odštartujeme dlhú a úspešnú tradíciu týchto pracovných veľtrhov na našej škole,“ povedal rektor.

« späť