Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Teória a prax účtovníctva a audítorstva

Dátum: 12.9.2017 - 14.9.2017
Čas: 9.00

Miesto:
Organizátor: FHI KUA
Kontaktná osoba: prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.
Hostia: zahraniční hostia, učitelia

Medzinárodná vedecká konferencia

viac »