Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a praxi

Dátum: 14.6.2017 - 16.6.2017

Miesto: Račkova dolina
Organizátor: KOVE FHI EU
Kontaktná osoba: Ing. Marián Reiff, PhD., 02/67295823, marian.reiff@euba.sk
Hostia: učitelia, doktorandi zo slovenských a zahraničných univerzít

Medzinárodný vedecký seminár

viac »

Štatistické metódy v ekonómii

Dátum: 14.6.2017 - 17.6.2017

Miesto: VIRT
Organizátor: FHI KŠ
Kontaktná osoba: doc. Ing. Ľubica Sipková, PhD.
Hostia: Učitelia a doktorandi KŠ

XI. vedecko-odborný seminár

viac »

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti doktorandov

Dátum: 6.6.2017
Čas: 9.00 - 13.00

Miesto: A7.12
Organizátor: FHI KŠ
Kontaktná osoba: prof.Ing. Milan Terek, PhD.
Hostia: Pedagógovia, študenti a doktorandi študijných programov ŠME , Aktuárstvo a študijného odboru KME

VII. vedecko-odborný seminár

viac »