Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Odborná diskusia PRAKTICKÉ FUNGOVANIE CONTROLLINGU ĽUDSKÉHO KAPITÁLU A SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ V SPOLOČNOSTI VSE Holding,a.s.

Dátum: 10.5.2017
Čas: 7:30

Miesto: B1.04
Organizátor: Fakulta podnikového manažmentu
Kontaktná osoba: doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.

Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave a Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, členovia projektu “Social & Solidarity Economy (SSE) as Development Approach for Sustainability in EYD 2015” vás pozývajú na odbornú diskusiu PRAKTICKÉ FUNGOVANIE CONTROLLINGU ĽUDSKÉHO KAPITÁLU A SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ V SPOLOČNOSTI VSE Holding,a.s. (Prezentovanie príkladu dobrej praxe).

viac »