Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

SUCCESSFUL SOCIAL INNOVATIONS

Dátum: 24.4.2017
Čas: 13:30

Miesto: B1.09
Organizátor: Forum for Development of Ethics in Economy
Hostia: Mr. Rob Wilson - social innovator and co-founded of the READ International

Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike [Forum for Development of Ethics in Economy] invite you to the presentation and the discussion “Successful Social Innovations” with Mr. Rob Wilson - social innovator and co-founded of the READ International.

viac »