Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Seminár o možnostiach využívania Moodle na Ekonomickej Univerzite, Moodle II.

Dátum: 30.3.2017
Čas: 13.00 hod. - 15.00 hod.

Miesto: PC učebňa A 8.12
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: RNDr. Eva Rakovská, PhD.
Hostia: predagógovia, doktoranti, hostia z iných univerzít

seminár

viac »

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 17.3.2017 - 27.3.2017
Čas: 9.00 - 16.30

Miesto: BBS
Organizátor: BBS
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

viac »

Zimná škola forenzného účtovníctva a boja proti ekonomickej kriminalite

Dátum: 7.3.2017 - 9.3.2017
Čas: 9.00

Miesto: spoločenská miestnosť
Organizátor: FHI KUA
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.
Hostia: študenti, učitelia, zástupcovia odbornej praxe

workshop

viac »