Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Aktuárska veda v teórii a v praxi

Dátum: 16.11.2017

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave (Spoločenská miestnosť V1)
Organizátor: FHI KMA
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD.
Hostia: pedagogickí a vedeckí pracovníci z VŠ, odborná verejnosť, členovia SSA, doktorandi, zahraniční hostia a účastníci

konferencia

viac »