Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Aplikácia štatistických metód vo výskume a v praxi

Dátum: 15.11.2017

Miesto: EU Bratislava, Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: FHI KŠ
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.
Hostia: Pozvaní hostia z praxe, učitelia, doktorandi KME a študenti ŠME

Vedecká konferencia

viac »