Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Aktuárska veda v teórii a v praxi

Dátum: 16.11.2017

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave (Spoločenská miestnosť V1)
Organizátor: FHI KMA
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD.
Hostia: pedagogickí a vedeckí pracovníci z VŠ, odborná verejnosť, členovia SSA, doktorandi, zahraniční hostia a účastníci

konferencia

viac »

Aplikácia štatistických metód vo výskume a v praxi

Dátum: 15.11.2017

Miesto: EU Bratislava, Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: FHI KŠ
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.
Hostia: Pozvaní hostia z praxe, učitelia, doktorandi KME a študenti ŠME

Vedecká konferencia

viac »