Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Prijímacie skúšky na EU v Bratislave

Dátum: 13.6.2016 - 16.6.2016

Miesto: EUBA, Dolnozemská cesta 1, Bratislava

prijímacie skúšky

viac »