Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016

Dátum: 27.5.2016 - 28.5.2016
Čas: 9:00 - 19:00 hod.

Miesto: V2
Organizátor: EUBA
Kontaktná osoba: Martin Kahanec

medzinárodná vedecká konferencia

viac »