Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Ekonomický vývoj Ruskej federácie, hospodárske a obchodné vzťahy so SR

Dátum: 10.5.2016
Čas: 17.00 hod.

Miesto: spoločenská miestnosť V1
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Hostia: študenti 1. a 2. ročníka II. stupňa, doktorandi a učitelia

workshop

viac »