Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016

Dátum: 27.5.2016 - 28.5.2016
Čas: 9:00 - 19:00 hod.

Miesto: V2
Organizátor: EUBA
Kontaktná osoba: Martin Kahanec

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Výmenný program ErasmusPlus pre doktorandov: Lekcie do budúcnosti

Dátum: 12.5.2016
Čas: 13:30 hod.

Miesto: 5B26
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: Daniel Dujava
Hostia: študenti, doktorandi a členovia KET, verejnosť

výskumný seminár

viac »

Ekonomický vývoj Ruskej federácie, hospodárske a obchodné vzťahy so SR

Dátum: 10.5.2016
Čas: 17.00 hod.

Miesto: spoločenská miestnosť V1
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Hostia: študenti 1. a 2. ročníka II. stupňa, doktorandi a učitelia

workshop

viac »