Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

III. Medzinárodný kongres hispanistov

Dátum: 28.4.2016 - 29.4.2016
Čas: štvrtok 13:30-18:00 hod. a piatok 9:00-13:00 hod.

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: KRaSJ FAJ
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Paľková, PhD.
Hostia: hispanisti, učitelia a študenti španielskeho jazyka

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Digitálna diplomacia

Dátum: 27.4.2016
Čas: 13.30 hod.

Miesto: D116
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Simona Škorvagová, PhD.
Hostia: 2. ročník II. stupeň, doktorandi a učitelia

workshop

viac »

Politický a ekonomický vývoj Bieloruskej republiky a jej členstvo v SNŠ

Dátum: 26.4.2016
Čas: 17.00 hod.

Miesto: spoločenská miestnosť V1
Organizátor: OF KMO
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Hostia: študenti 1. a 2. ročníka II. stupňa, doktorandi a učitelia

workshop

viac »

Štvrtá industriálna revolúcia a spoločnosť budúcnosti

Dátum: 21.4.2016
Čas: 13:30 hod.

Miesto: D117
Organizátor: KSRaP NHF
Kontaktná osoba: Eva Rievajová
Hostia: doktorandi

prednáška

viac »

Rizikové inžinierstvo

Dátum: 20.4.2016
Čas: 9:15 - 10:45 hod.

Miesto: D117
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Tomáš Ondruška
Hostia: študenti, doktorandi, učitelia, verejnosť

Prednáška

viac »

Bezpečnostná politika Srbskej republiky

Dátum: 19.4.2016
Čas: 14.00 hod.

Miesto: Spoločenská miestnosť V2
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Hostia: študenti 1. a 2. ročníka II. stupňa, doktorandi a učitelia

workshop

viac »

IV. fórum Pohľady na súčasné Španielsko: Španielsko-slovenské vzťahy

Dátum: 19.4.2016
Čas: od 09:00 do 18:00 hod.

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: KRaSJ FAJ
Kontaktná osoba: Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.
Hostia: zástupcovia zastupiteľských úradov Španielska a Slovenska, zástupcovia španielskych firiem, hispanisti, učitelia a študenti FAJ EUBA a FFUK

medzinárodné fórum

viac »

Hodnotenie efektov vzdelávania na subjective well-being v Portugalsku: Štúdia sprostredkovaných efektov

Dátum: 16.4.2016
Čas: 13:30 hod.

Miesto: 5B26
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Dujava, PhD.
Hostia: študenti, doktorandi a členovia KET, verejnosť

výskumný seminár

viac »

Správanie študentov pod vplyvom drog a vhodný prístup k nim

Dátum: 13.4.2016
Čas: 13:00 hod.

Miesto: 4C 02
Organizátor: Katedra pedagogiky NHF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
Hostia: učitelia, študenti, doktorandi a zamestnanci EU v Bratislave

Prednáška MUDr. Ľubomíra Okruhlicu, PhD., riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave

viac »

Deň v Swiss Re

Dátum: 13.4.2016
Čas: 9:00 - 15:00

Miesto: Swiss Re
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Tomáš Ondruška
Hostia: študenti študijného programu Poisťovníctvo

Workshop

viac »

Rakúsko-slovenské hospodárske vzťahy

Dátum: 13.4.2016
Čas: 11:00 hod.

Miesto: C1.09
Organizátor: KNJ FAJ
Kontaktná osoba: Mag. Richard Hahn
Hostia: študenti FMV a FAJ

prednáška zahraničného hosťa

viac »

Spolupráca Číny so 16.timy štátmi strednej a východnej Európy

Dátum: 12.4.2016
Čas: 17.00 hod.

Miesto: D112
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Hostia: študenti 1. a 2. ročníka II. stupňa, doktorandi a učitelia

workshop

viac »

Asset management

Dátum: 6.4.2016
Čas: od 9:15 do 10:45 hod.

Miesto: D117
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Tomáš Ondruška
Hostia: študenti, doktorandi, učitelia, verejnosť

Workshop

viac »

Postavenie Srbska na Balkáne

Dátum: 5.4.2016
Čas: 17.00 hod.

Miesto: D112
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Hostia: študenti 1. a 2. ročníka II. stupňa, doktorandi a učitelia

workshop

viac »