Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vývoj ekonomiky Gruzínska a perspektívy vonkajších ekonomických vzťahov so Slovenskom

Dátum: 15.3.2016
Čas: 17:00 hod.

Miesto: D 112
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Hostia: študenti 1. a 2. ročníka II. stupňa, doktorandi a učitelia

workshop

viac »

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 10.3.2016 - 19.3.2016
Čas: od 9:00 do 16:30 hod.

Miesto: budova BBS EU v Bratislave, Palisády 22, Bratislava
Organizátor: Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri Bratislavskej Business School EU v Bratislave
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, znalectvo.bbs@euba.sk, 02/593 021 03

viac »