Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia

Dátum: 1.10.2016

Miesto:
Organizátor: KSRP NHF
Kontaktná osoba: Eva Pongrácz

konferencia

viac »