Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Brazília - teritoriálna analýza, obchodné zvyklosti a potenciál pre zahraničný obchod

Dátum: 5.12.2016
Čas: 13.30 hod. - 15.00 hod.

Miesto: D 115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: študenti II. stupeň, 2. ročník

workshop

viac »