Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Workshop pri príležitosti stretnutia absolventov študijného odboru: ekonomika a riadenie zahraničného obchodu (rok 1972)

Dátum: 25.9.2015
Čas: 10.00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť - Budova V1
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: simona.skorvagova@euba.sk

workshop

viac »

Vedecký workshop

Dátum: 22.9.2015
Čas: 10.00 h

Miesto: KHP NHF
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Petríková

vedecký workshop

viac »

Registrácia na predmety Centra severoamerických štúdií otvorená

Dátum: 17.9.2015

Miesto: CNAS
Organizátor: CNAS
Kontaktná osoba: Peter Rusinak, peter.rusinak@euba.sk

Centrum severoamerických štúdií CNAS dnes ukončuje registráciu na svoje výberové celouniverzitné predmety na akademickú sezónu 2015/2016.

viac »

Medzinárodný vedecký seminár znalcov

Dátum: 10.9.2015

Miesto: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina
Organizátor: Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, Ing. Iveta Sedláková, PhD.

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje v spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline medzinárodný vedecký seminár znalcov.

viac »

Celoživotné vzdelávanie v Európe: Inovácie, rast a ľudský kapitál v Európe

Dátum: 9.9.2015
Čas: 10.00 - 13.00 h

Miesto: EU Bratislava, Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: KŠ FHI
Kontaktná osoba: JUDr.Ing. Martina Lubyová, PhD.

Vedecký seminár

viac »

Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve

Dátum: 8.9.2015 - 10.9.2015
Čas: 9.00 - 17.00 h

Miesto: Zariadenie EU BA Virt
Organizátor: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Vedecký workshop

Dátum: 8.9.2015
Čas: 10.00 h

Miesto: KHP NHF
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Hudcovský

vedecký workshop

viac »