Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Letná škola TEC Monterrey 2015

Dátum: 6.7.2015 - 31.7.2015

Miesto: rôzne
Organizátor: ÚMV/OMS
Kontaktná osoba: Danka Pašteková

letná škola

viac »

Letná škola mladých ekonómov

Dátum: 2.7.2015 - 5.7.2015

Miesto: Belušské Slatiny
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Fifeková, PhD., Ing. Vondorová, PhD.

letná škola

Praktické využívanie softvérovej podpory v oblasti aktuárských vied

Dátum: 1.7.2015 - 3.7.2015

Miesto: Vzdelávacie zariadenie EUBA, Virt
Organizátor: KMA FHI
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. I. Ondrejková Krčová, PhD.

vedecká konferencia

viac »

FIJET Medzinárodná akadémia pre mladých žurnalistov, ktorí píšu o cestovnom ruchu

Dátum: 29.6.2015 - 5.7.2015
Čas: denne 9:00 -16:00 h

Miesto: poslucháreň pre cca 20 - 25 osôb s napojením na internet
Organizátor: KSCR
Kontaktná osoba: Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

medzinárodná akadémia

viac »