Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

FIJET Medzinárodná akadémia pre mladých žurnalistov, ktorí píšu o cestovnom ruchu

Dátum: 29.6.2015 - 5.7.2015
Čas: denne 9:00 -16:00 h

Miesto: poslucháreň pre cca 20 - 25 osôb s napojením na internet
Organizátor: KSCR
Kontaktná osoba: Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

medzinárodná akadémia

viac »

Splav Vltava

Dátum: 24.6.2015 - 28.6.2015

Miesto: Vltava ČR
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Saša Orviský

Informačný seminár o medzinárodných aktivitách a projektoch KSRaP

Dátum: 24.6.2015

Miesto: 4B57
Organizátor: KSRP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Szudi, PhD.

seminár

viac »

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 18.6.2015 - 29.6.2015
Čas: 9:00 – 16:30 hod

Miesto: Palisády 22, Bratislava
Organizátor: Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri Bratislavskej Business School EU v Bratislave
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, znalectvo.bbs@euba.sk, 02/593 021 03

kurz

viac »

Ekonomická analýza dosiahnutých výsledkov na Slovensku za rok 2014 a perspektívy rozvoja

Dátum: 10.6.2015
Čas: 9.00 h

Miesto: BŠNZ
Organizátor: KSCR
Kontaktná osoba: Prof. Ing. Helena Strážovská, PhD.

workshop

viac »

Splav Soča

Dátum: 7.6.2015 - 10.6.2015

Miesto: Soča (SLO)
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Saša Orviský

Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov

Dátum: 4.6.2015
Čas: 14.30 h

Miesto: Horný Smokovec, Vila Pokrok
Organizátor: Katedra podnikovohospodárska FPM
Kontaktná osoba: Ing. Nora Grisáková, PhD., prof. Ing. Eleonora Fendeková, PhD.

Vedecký seminár

viac »

Štatistické metódy v ekonómii

Dátum: 4.6.2015 - 6.6.2015

Miesto: Vzdelávacie zariadenie EUBA, Virt
Organizátor: KŠ FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

IX. vedecko-odborný seminár

viac »

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti doktorandov

Dátum: 3.6.2015
Čas: 9.00 - 13.00 h

Miesto: A7.12
Organizátor: KŠ FHI
Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Terek, PhD.

V. vedecko-odborný seminár

viac »

Global Consulting Program 2015

Dátum: 20.5.2015 - 5.6.2015

Miesto: rôzne
Organizátor: ÚMV/CNAS
Kontaktná osoba: Peter Rusiňák

Letná škola

viac »