Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vedecký seminár KMVaL spojený s workshopom - 2015, výmena skúseností učiteľov a študentov špecializácie "Manažment výroby a logistika"

Dátum: 7.5.2015
Čas: 11.30 h

Miesto: VIRT - vzdelávacie zariadenie
Organizátor: Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
Kontaktná osoba: Ing. Brigita Boorová, PhD.

Vedecký seminár

viac »