Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Lenovo Transformation Journey

Dátum: 5.5.2015
Čas: 15.15 h

Miesto: zasadacia miestnosť rektora na 3. poschodí budovy rektorátu
Organizátor: CNAS
Kontaktná osoba: Peter Rusinak, cnas@euba.sk

prednáška

viac »