Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

15. medzinárodná vedecká konferencia: ČR a SR v medzinárodnom obchode a podnikaní

Dátum: 30.5.2015
Čas: 8:30 - 16:00

Miesto: spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Furdová, PhD.
Hostia: študenti, dokotorandi a hostia z praxe, pedagogickí a vedeckí pracovníci

14. Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Dátum: 29.5.2015 - 30.5.2015

Miesto: Virt
Organizátor: FMV
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Krkošková, conferencefir@euba.sk

konferencia

viac »

Global Consulting Program 2015

Dátum: 20.5.2015 - 5.6.2015

Miesto: rôzne
Organizátor: ÚMV/CNAS
Kontaktná osoba: Peter Rusiňák

Letná škola

viac »