Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

14. Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Dátum: 29.5.2015 - 30.5.2015

Miesto: Virt
Organizátor: FMV
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Krkošková, conferencefir@euba.sk

konferencia

viac »

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA V MENIACOM SA PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ

Dátum: 29.5.2015
Čas: 9:00-12:00 / 13:00-15:00 h.

Miesto: EUBA - spoločenská miestnosť - budova OF a NHF / zasadacia miestnosť KMO
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Furdová, PhD.

15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

viac »

Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a praxi

Dátum: 27.5.2015 - 29.5.2015
Čas: od 13:00 h

Miesto: Makov
Organizátor: KOVE FHI EU
Kontaktná osoba: Ing. Marián Reiff, PhD., 02/67295823, marian.reiff@euba.sk

Medzinárodný vedecký seminár

viac »

Global Consulting Program 2015

Dátum: 20.5.2015 - 5.6.2015

Miesto: rôzne
Organizátor: ÚMV/CNAS
Kontaktná osoba: Peter Rusiňák

Letná škola

viac »