Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a praxi

Dátum: 27.5.2015 - 29.5.2015
Čas: od 13:00 h

Miesto: Makov
Organizátor: KOVE FHI EU
Kontaktná osoba: Ing. Marián Reiff, PhD., 02/67295823, marian.reiff@euba.sk

Medzinárodný vedecký seminár

viac »

Splav Malý Dunaj

Dátum: 26.5.2015 - 28.5.2015

Miesto: Malý Dunaj
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Saša Orviský

Global Consulting Program 2015

Dátum: 20.5.2015 - 5.6.2015

Miesto: rôzne
Organizátor: ÚMV/CNAS
Kontaktná osoba: Peter Rusiňák

Letná škola

viac »