Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Splav Vltava

Dátum: 18.5.2015 - 22.5.2015

Miesto: Vltava ČR
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Saša Orviský