Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

15. medzinárodná vedecká konferencia: ČR a SR v medzinárodnom obchode a podnikaní

Dátum: 30.5.2015
Čas: 8:30 - 16:00

Miesto: spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Furdová, PhD.
Hostia: študenti, dokotorandi a hostia z praxe, pedagogickí a vedeckí pracovníci

14. Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Dátum: 29.5.2015 - 30.5.2015

Miesto: Virt
Organizátor: FMV
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Krkošková, conferencefir@euba.sk

konferencia

viac »

STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA V MENIACOM SA PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ

Dátum: 29.5.2015
Čas: 9:00-12:00 / 13:00-15:00 h.

Miesto: EUBA - spoločenská miestnosť - budova OF a NHF / zasadacia miestnosť KMO
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Furdová, PhD.

15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

viac »

Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a praxi

Dátum: 27.5.2015 - 29.5.2015
Čas: od 13:00 h

Miesto: Makov
Organizátor: KOVE FHI EU
Kontaktná osoba: Ing. Marián Reiff, PhD., 02/67295823, marian.reiff@euba.sk

Medzinárodný vedecký seminár

viac »

Splav Malý Dunaj

Dátum: 26.5.2015 - 28.5.2015

Miesto: Malý Dunaj
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Saša Orviský

Dni historického významu - deň víťaztva nad fašizmom, vstup SR do EÚ, deň európy

Dátum: 20.5.2015
Čas: 9.00 h

Miesto: BŠNZ
Organizátor: KSCR
Kontaktná osoba: Prof. Ing. Helena Strážovská, PhD.

workshop

viac »

Global Consulting Program 2015

Dátum: 20.5.2015 - 5.6.2015

Miesto: rôzne
Organizátor: ÚMV/CNAS
Kontaktná osoba: Peter Rusiňák

Letná škola

viac »

Splav Vltava

Dátum: 18.5.2015 - 22.5.2015

Miesto: Vltava ČR
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Saša Orviský

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania – skúsenosti

Dátum: 14.5.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť, budova NHF a OF (vľavo)
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Kontaktná osoba: Martina Džubáková, martina.dzubakova@ssk.sk, tel.: +421 (0) 907 134877

diskusné fórum

viac »

Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015

Dátum: 14.5.2015 - 15.5.2015

Miesto: Veľký Meder
Organizátor: KSRP NHF
Kontaktná osoba: Doc. Sika

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Vedecký seminár KMVaL spojený s workshopom - 2015, výmena skúseností učiteľov a študentov špecializácie "Manažment výroby a logistika"

Dátum: 7.5.2015
Čas: 11.30 h

Miesto: VIRT - vzdelávacie zariadenie
Organizátor: Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
Kontaktná osoba: Ing. Brigita Boorová, PhD.

Vedecký seminár

viac »

Lenovo Transformation Journey

Dátum: 5.5.2015
Čas: 15.15 h

Miesto: zasadacia miestnosť rektora na 3. poschodí budovy rektorátu
Organizátor: CNAS
Kontaktná osoba: Peter Rusinak, cnas@euba.sk

prednáška

viac »

Aktuálne otázky sociálnej politiky II.

Dátum: 1.5.2015
Čas: 9:00

Miesto: Spoločenská miestnosť V1, zasadačka KSRaP
Organizátor: KSRaP
Kontaktná osoba: doc. Ing. Peter Sika, PhD.

medzinárodná vedecká konferencia

viac »