Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Sprievodca databázou Emerald a publikovaním vo svetových odborných časopisoch

Dátum: 24.3.2015
Čas: 9.00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť Výučba 1
Organizátor: SEK a Emerald Group Publishing
Kontaktná osoba: miriam.vertalova@euba.sk, tel. 02/67291614

prezentácia

viac »

Najnovšie výzvy v oblasti energetickej účinnosti elektrospotrebičov, energetickom štítkovaní a ekodizajne

Dátum: 24.3.2015
Čas: 9:30 h

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »