Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR na Ekonomickej univerzite

Dátum: 23.3.2015
Čas: 15:15 hod

Miesto: miestnosť B107 (budova OF a NHF)
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Vargová, PhD., andrea.vargova@euba.sk

Katedra medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty organizuje dňa 23.3.2015 o 15:15 hod v miestnosti B107 prednášku štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Ing. Rastislava Chovanca PhD. na tému "Úlohy Ministerstva hospodárstva SR pri zlepšovaní podnikania na Slovensku". Po prednáške bude nasledovať diskusia. Na prednášku a diskusiu pozývame zamestnancov a študentov univerzity.