Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Sympózium k 100.výročiu narodenia prof. JUDr. Štefana Heretika DrSc.

Dátum: 20.3.2015
Čas: 9.30 - 13.30 h

Miesto: V1
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: Bc.Janošková Katarína KET 02/6729 1521

sympózium

viac »