Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Deň spotrebiteľov - svetový deň spotrebiteľského práva

Dátum: 18.3.2015
Čas: 9.00 h

Miesto: BŠNZ
Organizátor: KSCR
Kontaktná osoba: Prof. Ing. Helena Strážovská, PhD.

prezentácia

viac »