Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Quality and safety of domestic and foreign food products

Dátum: 11.3.2015
Čas: 17.00 h

Miesto: B208
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

workshop

viac »

Kvalita a bezpečnosť tuzemských a zahraničných potravinárskych výrobkov

Dátum: 11.3.2015
Čas: 17.00 h

Miesto: B208
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

workshop

viac »

Viacrozmerná analýza dát

Dátum: 11.3.2015

Miesto:
Organizátor: Katedra informačného manažmentu FPM
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Hanák, PhD.

vedecký seminár

Prvá voľba pri vzniku a rozvoji Vášho podikania. Služby európskej siete na podporu podnikania

Dátum: 11.3.2015
Čas: 13:30-15:00 h

Miesto: D112, Stará budova
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu OF
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav.rosenberg PhD, O9O8 57O 944

Organizácia: S.B.A, Michaela Bereta , Juraj Bartakovics

Kvalita a bezpečnosť tuzemských a zahraničných potravinárskych výrobkov

Dátum: 11.3.2015
Čas: 17:00 h

Miesto: B208
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

workshop

viac »