Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

The latest challenges in the field of energy efficiency of electrical appliances, enegregy labeling and eco-design

Dátum: 31.3.2015
Čas: 9.30 h

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Najnovšie výzvy v oblasti energetickej účinnosti elektrospotrebičov, enegregetickom štítkovaní a ekodizajne

Dátum: 31.3.2015
Čas: 9.30 h

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

ÚSPEŠNOSŤ FUNGOVANIA ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA V SPOLOČNOSTI ALFA BIO, S.R.O.

Dátum: 30.3.2015
Čas: 9.15 h

Miesto: prednášková miestnosť D112
Organizátor: Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike
Kontaktná osoba: ng. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.

prednáška

viac »

Podnikateľské prostredie na Slovensku

Dátum: 26.3.2015
Čas: 13.30 h

Miesto: D 112
Organizátor: KMO
Kontaktná osoba: Dr. M. Rosenberg, PhD.

viac »

Francophonie and the economic dimension

Dátum: 26.3.2015
Čas: 9:00 - 13:00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra marketingu
Kontaktná osoba: prof.Kita Jaroslav

conference

viac »

Frankofónia a jej hospodárska dimenzia

Dátum: 26.3.2015
Čas: 9:00 - 13:00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra marketingu
Kontaktná osoba: prof.Kita Jaroslav

konferencia

viac »

Sprievodca databázou Emerald a publikovaním vo svetových odborných časopisoch

Dátum: 24.3.2015
Čas: 9.00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť Výučba 1
Organizátor: SEK a Emerald Group Publishing
Kontaktná osoba: miriam.vertalova@euba.sk, tel. 02/67291614

prezentácia

viac »

Najnovšie výzvy v oblasti energetickej účinnosti elektrospotrebičov, energetickom štítkovaní a ekodizajne

Dátum: 24.3.2015
Čas: 9:30 h

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR na Ekonomickej univerzite

Dátum: 23.3.2015
Čas: 15:15 hod

Miesto: miestnosť B107 (budova OF a NHF)
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Vargová, PhD., andrea.vargova@euba.sk

Katedra medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty organizuje dňa 23.3.2015 o 15:15 hod v miestnosti B107 prednášku štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Ing. Rastislava Chovanca PhD. na tému "Úlohy Ministerstva hospodárstva SR pri zlepšovaní podnikania na Slovensku". Po prednáške bude nasledovať diskusia. Na prednášku a diskusiu pozývame zamestnancov a študentov univerzity.

Sympózium k 100.výročiu narodenia prof. JUDr. Štefana Heretika DrSc.

Dátum: 20.3.2015
Čas: 9.30 - 13.30 h

Miesto: V1
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: Bc.Janošková Katarína KET 02/6729 1521

sympózium

viac »

Deň spotrebiteľov - svetový deň spotrebiteľského práva

Dátum: 18.3.2015
Čas: 9.00 h

Miesto: BŠNZ
Organizátor: KSCR
Kontaktná osoba: Prof. Ing. Helena Strážovská, PhD.

prezentácia

viac »

Quality and safety of domestic and foreign food products

Dátum: 11.3.2015
Čas: 17.00 h

Miesto: B208
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

workshop

viac »

Kvalita a bezpečnosť tuzemských a zahraničných potravinárskych výrobkov

Dátum: 11.3.2015
Čas: 17.00 h

Miesto: B208
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

workshop

viac »

Viacrozmerná analýza dát

Dátum: 11.3.2015

Miesto:
Organizátor: Katedra informačného manažmentu FPM
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Hanák, PhD.

vedecký seminár

Prvá voľba pri vzniku a rozvoji Vášho podikania. Služby európskej siete na podporu podnikania

Dátum: 11.3.2015
Čas: 13:30-15:00 h

Miesto: D112, Stará budova
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu OF
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav.rosenberg PhD, O9O8 57O 944

Organizácia: S.B.A, Michaela Bereta , Juraj Bartakovics

Kvalita a bezpečnosť tuzemských a zahraničných potravinárskych výrobkov

Dátum: 11.3.2015
Čas: 17:00 h

Miesto: B208
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

workshop

viac »

Sensory analysis and evaluation of the quality of wine in ÚKSUP

Dátum: 5.3.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: SB14
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Senzorická analýza a hodnotenie kvality vína v ÚKSUP

Dátum: 5.3.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: SB14
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Vonkajšie ekonomické vzťahy SR na obdobie 2014 - 2020

Dátum: 5.3.2015
Čas: 13:30 - 15:00 h

Miesto: Spoločenská miestnosť V1, Stará budova
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.
Hostia: Mgr. Štefan Rozkopál, generálny riaditeľ sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

Prednášky z Makroekonomických teórí

Dátum: 12.2.2015 - 2.3.2015
Čas: 9.15 - 15.00 h

Miesto: D-117
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: Ing. Marcel Novák, PhD., 02/6729 1541 marcel.novak@euba.sk

prednášky

viac »