Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Assessment and management of wine tastings and other events in the Small Carpathian Wine Route.

Dátum: 26.2.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: B210
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Hodnotenie vín a riadenie degustácií a ďalších podujatí v rámci Malokarpatskej vínnej cesty

Dátum: 26.2.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: B210
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Knošková, PhD.

workshop

viac »

Význam medzivládnych komisií v zahranično-obchodnej politike SR

Dátum: 26.2.2015
Čas: 13,30-15:00 h

Miesto: D112, Stará budova
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: Dr. Miloslav Rosenberg, PhD.

viac »

Competition for the food market

Dátum: 25.2.2015
Čas: 17.00 h

Miesto: B208
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

workshop

viac »

Konkurenčný boj na trhu s potravinami

Dátum: 25.2.2015
Čas: 17.00 h

Miesto: B208
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

workshop

viac »

Quality control and food safety

Dátum: 24.2.2015
Čas: 9.15 h

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

workshop

viac »

Kontrola kvality a bezpečnosti potravín

Dátum: 24.2.2015
Čas: 9.15 h

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

workshop

viac »

The current trends of franchising in Slovakia

Dátum: 23.2.2015
Čas: 13.30 h

Miesto: 5D 18
Organizátor: KMr
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Orgonáš, PhD.

workshop

viac »

Aktuálne trendy vo franchsingu na Slovensku.

Dátum: 23.2.2015
Čas: 13.30 h

Miesto: 5D 18
Organizátor: KMr
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Orgonáš, PhD.

workshop

viac »

Marketingová stratégia Coca Cola pre Českú republiku a Slovensko

Dátum: 19.2.2015
Čas: 9,15 - 10,45 hod.

Miesto: B 1.03
Organizátor: Katedra podnikovohospodárska FPM
Kontaktná osoba: Ing. Dana Hrušovská, PhD.

prednáška

viac »

Vývoj moderných technológií a ich vplyv na vzdelávanie a ekonomiku

Dátum: 18.2.2015
Čas: 9.00 h

Miesto: BŠNZ
Organizátor: KSCR
Kontaktná osoba: Prof. Ing. Helena Strážovská, PhD.

workshop

viac »

Zimná škola Forenzného účtovníctva

Dátum: 17.2.2015 - 19.2.2015
Čas: 9.00 - 16.00

Miesto: Spoločenská miestnosť EU BA
Organizátor: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.

workshop

viac »

Prednášky z Makroekonomických teórí

Dátum: 12.2.2015 - 2.3.2015
Čas: 9.15 - 15.00 h

Miesto: D-117
Organizátor: KET NHF
Kontaktná osoba: Ing. Marcel Novák, PhD., 02/6729 1541 marcel.novak@euba.sk

prednášky

viac »