Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Systémy bezpečnosti potravín a ich význam v praxi

Dátum: 15.12.2015
Čas: 09:15 hod.

Miesto: D114
Organizátor: Katedra tovaroznalectva OF EU v Bratislave
Hostia: Ing. Jozef Kerekréty

workshop

viac »

Vianočný bedmintonový turnaj pre zamestnancov EU

Dátum: 11.12.2015

Miesto: Hala STU Bratislava
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Ráková

Medzinárodná vedecká konferencia: Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike- predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja

Dátum: 11.12.2015
Čas: 09.00 h

Miesto: malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Morvay, PhD.

medzinárodná vedecká konferencia

Európska únia na rázcestí

Dátum: 10.12.2015
Čas: 09:00

Miesto: Spoločenská miestnosť OF
Organizátor: OF - KMO
Kontaktná osoba: prof. Ing. Baláž, PhD.
Hostia: Jozef KOLLÁR, poslanec NR SR poslanec NR SR, podpredseda Výboru pre financie a rozpočet, člen Výboru pre európske záležitosti, vedúci Stálej delegácie NR SR pri OECD v Paríži

Prednáška

viac »

Vedecko-technická spolupráca Čína-EÚ (zameranie na strednú a východnú Európu) - možnosti pre podnikateľské záujmy slovenských firiem

Dátum: 9.12.2015
Čas: 11:00

Miesto: Spoločenská miestnosť OF
Organizátor: OF - KMO
Kontaktná osoba: prof. Ing. Baláž, PhD.
Hostia: Ing. Peter PAULEN, prezident Slovensko čínskej obchodnej komory (bývalý veľvyslanec SR v ČĽR)

Prednáška

viac »

Workshop No. 4 to the project VEGA No. 1/0635/14 "Status and prospects of development of the organic food market, traditional and regional foods in Slovakia"

Dátum: 9.12.2015
Čas: 10.00 h

Miesto: miestnosť 3A03 (zasadačka KTaKT)
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Dr. Ing. Malgorzata Jarossová

workshop

viac »

Workshop č.4 k projektu VEGA č.1/0635/14 "Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravin na Slovensku"

Dátum: 9.12.2015
Čas: 10.00 h

Miesto: miestnosť 3A03 (zasadačka KTaKT)
Organizátor: KTaKT
Kontaktná osoba: Dr. Ing. Malgorzata Jarossová

workshop

viac »

„Singapur - prvá reforma podnikateľského prostredia a jej siločiary s ázijskou hospodárskou politikou“

Dátum: 8.12.2015
Čas: 09:15

Miesto: D115
Organizátor: OF - KMO
Kontaktná osoba: prof. Ing. Baláž, PhD.
Hostia: Juraj Miškov, poslanec NRSR  

prednáška

viac »

Vedecký workshop

Dátum: 8.12.2015
Čas: 10.00 h

Miesto: KHP
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Kubala

vedecký workshop

viac »

Úspešnosť fungovania zodpovedného podnikania v spoločnosti WHIRPOOL, s.r.o.

Dátum: 7.12.2015
Čas: 17:00 hod.

Miesto: B1.04
Organizátor: Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike
Kontaktná osoba: doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Hostia: Jaroslav Grygar

prednáška

viac »

25 rokov od začiatku transformácie slovenskej ekonomiky a prechod na konvertibilnú menu

Dátum: 3.12.2015
Čas: 9,00

Miesto: spoločenská miestnosť
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta EU v Bratislave
Kontaktná osoba: Miroslava Kováčová

workshop

viac »

MERKUR 2015

Dátum: 3.12.2015 - 4.12.2015
Čas: 11.00 - 18.00

Miesto: VIRT Vzdelávacie zariadenie EU
Organizátor: OF
Kontaktná osoba: Ing. Paulína Krnáčová, PhD

International scientific conference

viac »

MERKÚR 2015

Dátum: 3.12.2015 - 4.12.2015
Čas: 11.00 - 18.00 h

Miesto: VIRT Vzdelávacie zariadenie EU
Organizátor: OF
Kontaktná osoba: Ing. Paulína Krnáčová, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia

viac »

16. medzinárodná vedecká konferencia FMV EU

Dátum: 3.12.2015 - 4.12.2015

Miesto: Smolenice
Organizátor: FMV

medzinárodná vedecká konferencia

viac »