Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Diskusia s rektorom

Dátum: 30.11.2015
Čas: 12:35 - 13:30

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Študentský parlament Ekonomickej univerzity
Kontaktná osoba: Lukáš Takáč

Diskusia s rektorom

viac »