Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Integrovaný systém manažérstva a jeho implementácia v špecializovanej nemocnici

Dátum: 24.11.2015
Čas: 9.15 h

Miesto: D114
Organizátor: Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Kontaktná osoba: Ing. Paulína Krnáčová, PhD.

workshop

viac »

Euro Rím

Dátum: 24.11.2015 - 28.11.2015

Miesto: Rím (TAL)
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Viktor Škultéty

17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko 2015

Dátum: 23.11.2015 - 24.11.2015
Čas: 8.00 - 17.00 h

Miesto: Aula, zasadačky v priestore NHF, spoločenská miestosť V1
Organizátor: KFIN NHF
Kontaktná osoba: PhDr. Ľ. Slobodníková

medzinárodná vedecká konferencia

viac »