Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

65. výročie Katedry štatistiky

Dátum: 11.11.2015
Čas: 10:00 h. - 14:00 h.

Miesto: EU Bratislava, Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: KŠ FHI EUBA
Kontaktná osoba: doc. Ing.Eva Sodomová, PhD.
Hostia: pozvaní hostia z praxe, učitelia, doktorandi KME a študenti ŠME

vedecká konferencia

viac »

65. výročie Katedry štatistiky

Dátum: 11.11.2015

Miesto: EU Bratislava, Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: KŠ FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing.Eva Sodomová, PhD.

Vedecká konferencia

viac »

Distribuované technológie v praxi - Yokogawa

Dátum: 11.11.2015
Čas: od 10.00 h

Miesto: A 8.04 alebo A8.12
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

workshop - spolupráca FHI s praxou

viac »

Nové trendy v poisťovníctve

Dátum: 11.11.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: B108
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Tomáš Ondruška

workshop

viac »

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva

Dátum: 11.11.2015
Čas: 12.40 h

Miesto: D115
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Zuzana Brokešová

vedecký seminár

viac »

Univerzitné dni športu

Dátum: 9.11.2015 - 11.11.2015

Miesto: Horský park Bratislava
Organizátor: CTVŠ, VŠK Ekonóm, SAUŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Mária Kalečíková

3. medzinárodný vedecký seminár NHF KBMF s ESF MUNI v Brne, Katedra financí

Dátum: 9.11.2015 - 13.11.2015

Miesto:
Organizátor: KBMF NHF
Kontaktná osoba: prof. Horvátová

medzinárodný vedecký seminár

viac »