Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Diskusia s rektorom

Dátum: 30.11.2015
Čas: 12:35 - 13:30

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Študentský parlament Ekonomickej univerzity
Kontaktná osoba: Lukáš Takáč

Diskusia s rektorom

viac »

Integrovaný systém manažérstva a jeho implementácia v špecializovanej nemocnici

Dátum: 24.11.2015
Čas: 9.15 h

Miesto: D114
Organizátor: Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Kontaktná osoba: Ing. Paulína Krnáčová, PhD.

workshop

viac »

Euro Rím

Dátum: 24.11.2015 - 28.11.2015

Miesto: Rím (TAL)
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Viktor Škultéty

Všetko, čo som sa naučil o podnikaní a nenájdete to v učebniciach

Dátum: 23.11.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: B108
Organizátor: Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Kontaktná osoba: Ing. Paulína Krnáčová, PhD.

workshop

viac »

17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Financie a riziko 2015

Dátum: 23.11.2015 - 24.11.2015
Čas: 8.00 - 17.00 h

Miesto: Aula, zasadačky v priestore NHF, spoločenská miestosť V1
Organizátor: KFIN NHF
Kontaktná osoba: PhDr. Ľ. Slobodníková

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Budúcnosť: Budete pripravení?

Dátum: 19.11.2015
Čas: 17:15

Miesto: B1.06
Organizátor: ŠP FHI
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.
Hostia: študenti, učitelia, predstavitelia praxe

prednáška

viac »

Piata medzinárodná vedecká internetová videokonferenciu vedeckých pracovníkov a  doktorandov "Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania, vzdelávania a bezpečnosti"

Dátum: 18.11.2015
Čas: 10:00 hod.

Miesto: virtuálne
Organizátor: KAI FHI EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.
Hostia: pedagógovia, študenti, zahraniční hostia, doktoranci, odborníci z praxe

medzinárodná webkonferencia

viac »

Financial Risk Management

Dátum: 18.11.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: B108
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Anna Majtánová

Workshop

viac »

Riadenie finančných rizík

Dátum: 18.11.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: B108
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Anna Majtánová

Workshop

viac »

Piata medzinárodná vedecká internetová videokonferenciu vedeckých pracovníkov a  doktorandov "Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania, vzdelávania a bezpečnosti"

Dátum: 18.11.2015
Čas: od 10.00 h

Miesto: virtuálne
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

medzinárodná webkonferencia

viac »

Riadenie finančných rizík

Dátum: 18.11.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: B108
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Anna Majtánová

workshop

viac »

Študentský beh

Dátum: 15.11.2015

Miesto: Mlynská dolina Bratislava
Organizátor: CTVŠ
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Ráková

Aktuárska veda v teórii a v praxi

Dátum: 12.11.2015
Čas: 13:00 h. - 18:00 h.

Miesto: EU v Bratislave
Organizátor: KMA FHI EUBA
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD.
Hostia: členovia KMA, členovia Slovenskej spoločnosti aktuárov, členovia akademickej obce SR, ČR, HU, PL, doktorandi, zahraniční hostia

medzinárodná vedecká konferencia/podujatie k Týždňu vedy a techniky 2015

viac »

Distribuované technológie v praxi - Yokogawa

Dátum: 12.11.2015
Čas: 9:30 hod.

Miesto: A7.13
Organizátor: KAI FHI EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.
Hostia: pedagógovia, študenti

workshop - spolupráca FHI s praxou

viac »

Aktuárska veda v teórii a v praxi

Dátum: 12.11.2015
Čas: 13.00 - 18.00 h

Miesto: EU v Bratislave
Organizátor: KMA FHI
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD.

medzinárodná vedecká konferencia/podujatie k Týždňu vedy a techniky 2015

viac »

65. výročie Katedry štatistiky

Dátum: 11.11.2015
Čas: 10:00 h. - 14:00 h.

Miesto: EU Bratislava, Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: KŠ FHI EUBA
Kontaktná osoba: doc. Ing.Eva Sodomová, PhD.
Hostia: pozvaní hostia z praxe, učitelia, doktorandi KME a študenti ŠME

vedecká konferencia

viac »

65. výročie Katedry štatistiky

Dátum: 11.11.2015

Miesto: EU Bratislava, Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: KŠ FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing.Eva Sodomová, PhD.

Vedecká konferencia

viac »

Distribuované technológie v praxi - Yokogawa

Dátum: 11.11.2015
Čas: od 10.00 h

Miesto: A 8.04 alebo A8.12
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

workshop - spolupráca FHI s praxou

viac »

Nové trendy v poisťovníctve

Dátum: 11.11.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: B108
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Tomáš Ondruška

workshop

viac »

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva

Dátum: 11.11.2015
Čas: 12.40 h

Miesto: D115
Organizátor: KPOI NHF
Kontaktná osoba: Zuzana Brokešová

vedecký seminár

viac »

Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja

Dátum: 10.11.2015
Čas: 11:00 hod.

Miesto: Miestnosť E 7.18, budova EU BA
Organizátor: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EUBA
Kontaktná osoba: doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

vedecký seminár

viac »

Environmentálne manažérstvo ako manažérsky nástroj organizácie

Dátum: 10.11.2015
Čas: 9:15

Miesto: D114
Organizátor: katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Štibrányiová

workshop

Workshop s podnikateľskými subjektami zo strednej Ázie, Číny a Vietnamu zúčastnenými na Slovenskej kooperačnej burze 2015 Bratislava

Dátum: 10.11.2015
Čas: 10,00 – 15,00 hod

Miesto: : SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava/zasadačka KMO 4A 03
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta EU v Bratislave
Kontaktná osoba: Miroslava Kováčová

Workshop

viac »

Financie, účtovníctvo, dane 2015 so zameraním na súčasné problémy III.

Dátum: 10.11.2015
Čas: 9.30 h

Miesto: Seminárna miestnosť Katedry finančného riadenia podniku
Organizátor: Katedra finančného riadenia podniku PHF
Kontaktná osoba: Ing. Jana Simonidesová, PhD.

seminár

viac »

Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja

Dátum: 10.11.2015
Čas: od 11.00 h

Miesto: Miestnosť E 7.18, budova EU BA
Organizátor: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

vedecký seminár

viac »

Seminár doktorandov KOVE

Dátum: 9.11.2015
Čas: 11:00 hod

Miesto: zasadačka KOVE D8.19
Organizátor: KOVE FHI EU
Kontaktná osoba: Ing. Brian Konig, PhD., 02/67295831, brian.konig@euba.sk

seminár

viac »

Úspešnosť fungovania zodpovedného podnikania vo firme LYRA CHOCOLATE s.r.o.

Dátum: 9.11.2015
Čas: 17:00 hod.

Miesto: Spoločenská miestnosť V2 (budova rektorátu oproti bufetu)
Organizátor: Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike
Kontaktná osoba: doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Hostia: Karol Stýblo

prednáška

viac »

Univerzitné dni športu

Dátum: 9.11.2015 - 11.11.2015

Miesto: Horský park Bratislava
Organizátor: CTVŠ, VŠK Ekonóm, SAUŠ
Kontaktná osoba: PaedDr. Mária Kalečíková

3. medzinárodný vedecký seminár NHF KBMF s ESF MUNI v Brne, Katedra financí

Dátum: 9.11.2015 - 13.11.2015

Miesto:
Organizátor: KBMF NHF
Kontaktná osoba: prof. Horvátová

medzinárodný vedecký seminár

viac »

AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

Dátum: 5.11.2015 - 6.11.2015

Miesto: Spoločenská miestnosť V2
Organizátor: FHI
Kontaktná osoba: L. Kuklišová, OVDŠaMV, 6729 5723, lenka.kuklisova@euba.sk

16. medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Špecifické vlastnosti webových stránok štátnej správy.

Dátum: 4.11.2015
Čas: od 10.00 h

Miesto: A 8.04 alebo A8.12
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

workshop - spolupráca FHI s praxou

viac »

Teritoriálne zvláštnosti zahraničných trhov, význam akceptácie kultúrnych odlišností zahraničných obchodných partnerov

Dátum: 3.11.2015

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave, B 107
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Kontaktná osoba: doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD.

workshop

viac »

Trendy informačného manažmentu 2015

Dátum: 3.11.2015

Miesto:
Organizátor: Katedra informačného manažmentu FPM
Kontaktná osoba: Ing. Zelina, PhD. ACCA

vedecký seminár