Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

EDAMBA 2015

Dátum: 21.10.2015 - 23.10.2015

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizátor: OVaDŠ
Kontaktná osoba: Ing. Martina Brčáková

Ekonomická univerzita v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDAMBA 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. - 23. októbra 2015 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

viac »

Štatistické metódy v sociálno- ekonomickom výskume - teória a aplikácie

Dátum: 20.10.2015 - 23.10.2015

Miesto: Vzdelávacie zariadenie EUBA, Virt
Organizátor: KŠ FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing.Eva Sodomová PhD.

XXII. Medzinárodný slovensko-poľsko-ukrajinský vedecký seminár

viac »