Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Problémy kontraktačnej logistiky v podmienkach Slovenskej republiky

Dátum: 20.10.2015
Čas: 11.00 h

Miesto: D 111
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu OF
Kontaktná osoba: hedhan@yahoo.com

prednáška

viac »

Štatistické metódy v sociálno- ekonomickom výskume - teória a aplikácie

Dátum: 20.10.2015 - 23.10.2015

Miesto: Vzdelávacie zariadenie EUBA, Virt
Organizátor: KŠ FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing.Eva Sodomová PhD.

XXII. Medzinárodný slovensko-poľsko-ukrajinský vedecký seminár

viac »

Vedecký workshop

Dátum: 20.10.2015
Čas: 10.00 h

Miesto: KHP NHF
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Šiškovičová

vedecký workshop

viac »