Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vedecká konferencia k 25.výročiu založenia Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja

Dátum: 15.10.2015
Čas: 10.00 - 18.00 h

Miesto: spol. miesnosť V1
Organizátor: KVSRR
Kontaktná osoba: Ing. V. Szitasiová

vedecká konferencia

viac »